Menu

_cowork sanitari

avantprojecte d’edifici entre mitgeres per al desenvolupament d’una activitat de cowork per a professionals sanitaris (2020)